Јавна набавка 06 2018

ЈАВНА НАБАВКА 06 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ ПОДОПОЛАГАЧКИ, ЛИМАРСКО И СТОЛАРСКИ РАДОВИ

 

ЈНМВ бр. 6/2018

 

Позив за јавну набавку можете преузети овде  кликни за преузимање

 

Конкурсну документацију можете преузети овде кликни за преузимање  или као документ овде кликни за преузимање

 

 

09.10.2018. г.

НОВО! ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

Одлуку о додели уговора можете преузети овдe кликни за преузимање

 

 

16.10.2018. г.

НОВО! ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
 

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде