Ванредни и Допунски ИСПИТИ Октобар 2017

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.10.2017.                         у  14.10                            каб.  307

-          МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

МТКК-1, 3 и 4. раз.,МТМВ-2 .раз,МБРАВАР-3.раз.

Комисија: 1. Тамаш Татјана

                  2. Брдар Стеван

                 3. Тутић Владимир

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.10.2017.                        у  14.10                             каб.206

-          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(ПИСМЕНИ)

(МТКК-4. раз.,МТМВ-4.раз.,ТКУ-4.раз.)

Комисија: 1. Бајић К. Милица

                  2. Војводић Светлана

                 3. Радоњић Нада

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.10.2017.                        у  13.20                             рад.Р2

-          МОТОРНА ВОЗИЛА(специјалиста)

Комисија: 1. Седлан Милан

                  2. Радојчић Славо

                 3. Танацковић Александра

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.10.2017.                        у  14.10                             радионица

-          ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ТКУ-1.раз,ЗАВ-1.раз,ЗАВ-2.раз,ТРОБ-1.раз)

 

Комисија: 1. Јоксимовић Никола

                  2. Јанков  Александар

                 3. Тодоровић Ранко

                  4. Калопер Слободан

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.10.2017.                        у  14.10                             каб.208

-          ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ(АМЕ-1.раз)

 

Комисија: 1. Дакић Ана

                  2. Гојковић Слободан

                 3. Мандић Станко

                

УТОРАК, 17.10.2017.                       у  11.35                             каб. 322

-          ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ)- АМЕ-1.раз.,МТМВ-4.раз,

-          НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  (ПИСМЕНИ)- АМЕ-3.раз.

Комисија: 1. Гавранић Јасмина

                  2. Поповић Јелена

                 3. Нинковић Виолета

 

УТОРАК, 17.10.2017.                       у  15.00                             каб. 404

-          МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Комисија: 1. Трнавац Драгица

                  2. Радоњић Нада

                 3. Живковић Весна

 

УТОРАК, 17.10.2017.                       у  14.10                             каб. 301

-          ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (АМЕ-1.раз)

-          МЕХАНИКА (ЗАВ-1.раз)

Комисија: 1. Мандић Станко

                  2. Миловановић Тања

                 3. Тодоровић Ранко

 

УТОРАК, 17.10.2017.                       у  12.30                             каб. 101

-          УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Комисија: 1. Бурмаја Биљана

                  2. Рајиновић Живко

                 3. Шипка Бранко

 

УТОРАК, 17.10.2017.                       у  15.00                             каб. 102

-          МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ(БРА-ЗАВ-1.раз)

Комисија: 1. Гојковић Слободан

                  2. Дукић Драган

                 3. Граховац Зоран

 

УТОРАК, 17.10.2017.                          у  15.00                        радионица Р2

-          МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (МТМВ,специјалисти)

-          ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ВОЗИЛА(специјалиста)

Комисија: 1.Крајишник Стеван

                  2. Седлан Милан

                 3. Станојевић Ненад

 

СРЕДА, 18.10.2017.                         у  9.55                               каб. 320

-          ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (АМЕ,МТКК,МТМВ,ТКУ)

-          ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (специјалисти)

Комисија: 1. Топић Радивоје

                  2. Станојевић Ненад

                 3. Костић Зоран

 

СРЕДА, 18.10.2017.                         у  14.10                             каб. 307

-          МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

МТКК-1, 3 и 4. раз.,МТМВ-2 .раз,МБРАВАР-3.раз

Комисија: 1. Тамаш Татјана

                  2. Брдар Стеван

                 3. Тутић Владимир

 

СРЕДА, 18.10.2017.                         у  14.10                             каб. 206

-          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (УСМЕНИ)

(МТКК-4. раз.,МТМВ-4.раз.,ТКУ-4.раз.)

Комисија: 1. Бајић К. Милица

                  2. Војводић Светлана

                 3. Радоњић Нада

 

СРЕДА, 18.10.2017.                         у  14.10                             каб. 107

-          ЛИКОВНА КУЛТУРА

-          ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија: 1. Танацковић Александра

                  2. Станковић Душанка

                 3. Павлов Даница

 

СРЕДА, 18.10.2017.                         у  13.20                             каб. 219

-          ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА(ЗАВ-2.раз)

Комисија: 1. Табаковић Наталија

                  2. Рогић Младен

                 3. Тодоровић Ранко

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.              у  14.10                            каб.322

-          ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ)- АМЕ-1.раз.,МТМВ-4.раз,

-          НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  (УСМЕНИ)- АМЕ-3.раз.

Комисија: 1. Гавранић Јасмина

                  2. Поповић Јелена

                 3. Нинковић Виолета

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.              у  12.30                            каб.103

-          ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА(БРА-ЗАВ-1.раз)

Комисија: 1. Костић Зоран

                  2. Јанков Александар

                 3. Влајков Ивана

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.              у  10.45                         каб.303

-          ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ(специјалиста)

Комисија: 1.Миловановић Сања

                  2. Грбић Нада

                 3.Гојковић Слободан

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.              у  13.20                            каб.310

-          РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ(МТКК -1.раз)

Комисија: 1. Хрубења Марија

                  2. Петровић Гордана

                 3. Тепавац Рајка

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.                у  15.00                             каб. 114

-          ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА(ТКУ-4.раз)

Комисија: 1.Шипка Бранко

                  2. Тепавац Рајка

                 3.Граховац Зоран

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.                у  15.00                             каб. 122

-          ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ(ТКУ-4.раз)

Комисија: 1.Растовић Зоран

                  2. Тодоровић Ранко

                 3. Влајков Ивана

 

ПЕТАК, 20.10.2017.                          у  14.10                        радионица

-          ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА(БРА-ЗАВ-1.раз)

Комисија: 1.Јанков Александар

                  2. Јоксимовић Никола

                 3. Рогић Младен

 

ПЕТАК, 20.10.2017.                          у  14.10                        радионица Р2

-          МОТОРИ СУС (МТМВ-2.раз,специјалиста)

-          ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (МТМВ-4.раз)

Комисија: 1.Седлан Милан

                  2. Калаба Илија

                 3.Миловановић Сања

 

ПЕТАК, 20.10.2017.                          у  13.20                        каб.117

-          КОНСТРУКЦИЈА  АЛАТА И ПРИБОРА (МТ-4.раз)

Комисија: 1. Пастор Сима

                  2. Гојковић Слободан

                 3. Мандић Станко

 

 ПЕТАК, 20.10.2017.                          у  14.10                        каб.101

-          ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

-          ВЕРСКА НАСТАВА

Комисија: 1. Золотић Снежана

                  2. Рајиновић Живко

                 3. Хрубења Марија

 

ПЕТАК, 20.10.2017.                          у  10.45                        каб.201

-          ФИЛОЗОФИЈА

Комисија: 1. Золотић Жарко

                  2. Ђорђевић Душана

                 3.Тепавац Рајка