Четворогодишње школовање

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.

 

Tehnicar za Kompjutersko Upravljanje CNC

 

Прочитај више


Техничар за индустријску роботику

Ученици овог образовног профила кроз четворогодишње школовање стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.

 

TZR 4

 

Прочитај више

Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила јесте образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.

 

SLIKA 4 Masinski Tehnicar Motornih Vozila CETVOROGODISNJI

 

Прочитај више


Техничар грејања и климатизације

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења.

 

SLIKA 2 Tehnicar Grejanja i Klimatizacije CETVOROGODISNЈI

 

Прочитај Више

Машински техничар за компјутерско конструисање

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке

 

MTZKK Slike 1

 

Прочитај више


Трогодишње школовање

Бравар заваривач

Профил бравар-заваривач, школује вас за занимања која имају велики потенцијал за запошљавање јер су послодавцима потребни кадрови ових струка. То значи да ћете, уколико завршите овај профил, повећати своје шансе да се по завршетку школовања запослите у некој од домаћих или страних компанија. Такође, кроз предмет предузетништво, имаћете прилику да стекнете знања и вештине које вас оспособљавају да, уколико желите, отпочнете сопствени бизнис.

Важно је да знате!

Профил бравар-заваривач, није резервисан само за дечаке, већ је подједнако атрактиван и за девојчице. Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем, тако да се њима данас успешно могу бавити и жене.

Додатне погодности:
Осим квалитетне практичне наставе, компаније које сарађују са нашом школом у образовању будућих бравара-заваривача, обезбеђују ученицима и додатне видове подршке – заштитну опрему, стипендије, топли оброк или надокнаду путних трошкова.

 

Bravar Zavarivac

 

Прочитај више


Инсталатер грејања и клима уређаја

Овај обазовни профил има дугу традицију у изради инсталација од цеви и цевних компоненти за провођење флуида (течности) и гасова. Инсталације се раде за даљинске или етажне системе грејања, водовода или гаса од челичних, бакарних или пластичних цеви.
Уз веома мала улагања и одлично знање које се стиче у школи, велика је могућност самосталног бављења овим послом. Много је купатила и грејних инсталација, све то треба одржавати, поправљати или урадити ново. За инсталатере ће увек бити посла – а долазе и нови системи и напредак технике.

 

SLIKA 3 Instalater TROGODISNI

 

Прочитај више


Аутомеханичар

Данас ретко да постоји млад човек којег не интересују аутомобили: њихова унутрашњост, њихова снага, срце тј. мотор – како функционише и шта му недостаје, како ради његова механика и електроника, како се поставља дијагноза његове “болести” и како је отклонити. Аутомобили су све сложенији и компликованији, што представља прави изазов.
У нашој школи, која је добро опремљена, стичу се знања која се још допуњују и проширују у добро опремљеним сервисима.
У школској радионици ученици се упознају са функцијом појединих делова, стандардима и основним елементима дијагностике аутомобила. На пракси се склапају и расклапају различите врсте мотора и изводе једноставније сервисне оправке.

 

SLIKA 5 Automehanicar TROGODISNJI

 

Прочитај више

Индустријски механичар

По завршетку трогодишњег школовања индустријски механичар имаће знања и вештине да:

  • Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина
  • Прати рад индустријских машина
  • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина

Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, један дан недељно.
У другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији која сарађује са школом.
После завршеног школовања, лако се долази до посла, јер је потражња тржишта рада за овим образовним профилом веома велика.

 

Индустријски механичар

 

Прочитај више


 Оператер машинске обраде резањем

Ово је једно од најсавременијих занимања у машинству и обради метала. Образовање се изводи по европским стандардима.
Ради се на класичним, али и на компјутерски управљаним машинама. Велики број часова из струке омогућава да се добро савлада управљање и најсавременијим машинама за израду нових производа, као што су стругови, глодалице и брусилице, уз постизање веома великих прецизности. Посао на овим машинама је веома занимљив и услови рада су добри.
По завршетку школовања може се наставити даље усавршавање или се може веома брзо и лако запослити.

 

Оператер машинске обраде

 

Прочитај више