Четворогодишњи образовни профили

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.

 

SLIKA 1 Tehnicar za Kompjutersko Upravljanje CNC CETVOROGODISNI

 

Прочитај више


Техничар за индустријску роботику

Ученици овог образовног профила кроз четворогодишње школовање стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.

 

TZR 4

 

Прочитај више

Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила јесте образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.

 

SLIKA 4 Masinski Tehnicar Motornih Vozila CETVOROGODISNJI

 

Прочитај више


Техничар грејања и климатизације

НОВ НАЗИВ: ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈА

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења.

 

SLIKA 2 Tehnicar Grejanja i Klimatizacije CETVOROGODISNЈI

 

Прочитај Више

Машински техничар за компјутерско конструисање

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке

 

MTZKK Slike 1

 

Прочитај више


1