Јавни позив

Средња машинска школа у Новом Саду у сарадњи са Министарством заштите животне средине-Национална озонска канцеларија (НОУ) дана 24.03.2022.године, а у циљу успостављања система сертификације сервисера за добијање Сертификата Б за обављање делатности сакупљања конторлисаних супстанци из климатизационих система одређених моторних возила објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ


За обуку сервисних техничара у сектору за сервисно одржавање расхладних уређаја
у оквиру ХПМП пројекта за имплементацију Монтреалског протокола