Машински техничар моторних возила

Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Машински техничар моторних возила јесте образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.
На овом образовном профилу ученици се оспособљавају за самостални рад у предузећима аутосаобраћаја, као и за приватну иницијативу – вођење сопственог предузећа, односно сервиса.
На практичној настави у Школи ученици упознају основне елементе мотора и моторних возила, а у сервисима раде на оправци и дијагностици најновијих типова и модела путничких аутомобила, као и теретних возила.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА