Машински техничар за компјутерско конструисање

Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Овај смер спада у савремена занимања машинске струке

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке који изучавањем разних програмских пакета међу којима је и престижни CAD softwere CREO Parametric v2 kompanije PTC (www.ptc.com), чији је школа лиценцирани корисник, ученицима се пружа могућност да се после завршеног средњошколског образовања активно укључе у процес рада у многим фирмама савремене машинске струке или да наставе студије на неком од факултета.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА