Техничар за индустријску роботику

Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Ученици овог образовног профила кроз четворогодишње школовање стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.
Ученици на настави упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у целину, пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживања производних система, управљање роботима током рада и програмирање рада робота за одређене технолошке процесе.
Пошто је реч о настави из домена високих технологија, настава се изводи у посебно формираном и опремљеном кабинету. Ученици кроз вежбе науче да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним конпонентама (сензорима, камерама…) и, што је најважније, упознају се са могућностима укључивања таквих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обучени су да опслужују ЦНЦ машине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА