Техничар грејања и климатизације

 
Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Образовни профил Техничар грејања и климатизације  оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање  грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења.
Ученици стичу и знања о обновљивим /алтернативним/изворима енергије: енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, биомаса, горивне ћелије, итд.
Изузетно тражен образовни профил на тржишту рада. Лако се долази до запослења.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА