Инсталатер

НОВ НАЗИВ: ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈА
Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Овај обазовни профил има дугу традицију у изради инсталација од цеви и цевних компоненти за провођење флуида (течности) и гасова. Инсталације се раде за даљинске или етажне системе грејања, водовода или гаса од челичних, бакарних или пластичних цеви.
Уз веома мала улагања и одлично знање које се стиче у школи, велика је могућност самосталног бављења овим послом. Много је купатила и грејних инсталација, све то треба одржавати, поправљати или урадити ново. За инсталатере ће увек бити посла – а долазе и нови системи и напредак технике.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА