Оператер машинске обраде резањем

Уписује se: 30 Ученика
Lokacija: Novi Sad

Ово је једно од најсавременијих занимања у машинству и обради метала. Образовање се изводи по европским стандардима.
Ради се на класичним, али и на компјутерски управљаним машинама. Велики број часова из струке омогућава да се добро савлада управљање и најсавременијим машинама за израду нових производа, као што су стругови, глодалице и брусилице, уз постизање веома великих прецизности. Посао на овим машинама је веома занимљив и услови рада су добри.
По завршетку школовања може се наставити даље усавршавање или се може веома брзо и лако запослити.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА