ПЛАТОНОВА ТЕЛА

Платонова тела: Платон је дефинисао пет тела у својој књизи „Тимај“ још 360. године пре нове ере.

 

1 - ТЕТРАХЕДРОН

 

1 tetrahedron(ватра)

2 – ОКТАХЕДРОН

 

2 oktahedron(ваздух)

3 – ХЕКСАХЕДРОН

 

3 heksahedron(земља)

4 – ИКОСАХЕДРОН

 

4 ikosahedron(вода)

5 – ДОДЕКАХЕДРОН

 

5 dodekahedron(етар)

Платонова тела су правилни, конвексни полиедри у тродимензионом простору.,

УРАДИЛИ

ученици смера бравар-заваривач (дуално)

Професори: Ивана Влајков, Александар Јанков, Сима Пастор

у сарадњи са:

opens logo

OPENS 2019        

NS 2022 Prestonica Kuture

Нови Сад 2022 Престоница културе