ПОДЕЛИ НА:

Техничар грејања и климатизације

ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (четворогодишњи)

tgik

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање  грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења.

Ученици стичу и знања о обновљивим /алтернативним/изворима енергије: енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, биомаса, горивне ћелије, итд.

Изузетно тражен образовни профил на тржишту рада. Лако се долази до запослења.

Распоред предмета:

ТГК 105

ТГК 205

ТГК 305