ПОДЕЛИ НА:

Техничар за индустријску роботику


tir

Ученици овог образовног профила кроз четворогодишње школовање стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.

Ученици на настави упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у целину, пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживања производних система, управљање роботима током рада и програмирање рада робота за одређене технолошке процесе.

Пошто је реч о настави из домена високих технологија, настава се изводи у посебно формираном и опремљеном кабинету. Ученици кроз вежбе науче да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним конпонентама (сензорима, камерама…) и, што је најважније, упознају се са могућностима укључивања таквих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обучени су да опслужују ЦНЦ машине.

Ученици кроз градиво повезују знања из нумеричке математике, машинских елемената, технологије обраде, програмирања и логичког размишљања, електронике, хидраулике и пнеуматике и спремни су да се одмах укључе у производне индуструјске програме. Такође, на овај начин формира се и чврста подлога за надоградњу знања.

Распоред предмета по годинама:

ТИР 104

ТИР 204

ТИР 304

ТИР 404