ПОДЕЛИ НА:

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

mtkucnc

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.

Циљ наставе уско стручних предмета у овом профилу јесте стицање знања о савременим технолошким процесима производње на бази технологије компјутерског управљања. Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управљаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата, као ни израда радних комада.

Будући техничари за компјутерско управљање знања и вештине стичу у модерном кабинету који је савремено опремљен CNC стругом, CNC глодалицом и са осам симулатора који користе Сименсову управљачку јединицу.

По завршеном образовању, ученици су оспособљени за следеће:
– процес организације рада на CNC машинама,
– разраду технолошких поступака обраде на CNC машинама,
– примену алата и прибора у процесу производње,
– примену аутоматизације у процесу производње,
– стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система,
– примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси,
– активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације,
– процес програмирања на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма.

ПРЕГЛЕД ПРЕДМАТА ПО ГОДИНАМА ЗА СМЕР ТЕХНИЧАР КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА (ТКУ)

MTKU 101

Image

MTKU 201

Image

MTKU 301

Image

MTKU 401

Image

Четврта година иде по старом плану и програму

ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК
08:00 - 18:00

Контакт Информације: Адреса:

Средња машинска школа

Булевар краља Петра I бр. 38

21101 Нови Сад

 Телефон (Централа):

021/444-606

 Fax:

021/442-057

 E-Mail:

 informacije@masinskans.edu.rs

 Web URL:

 https://www.masinskans.edu.rs