ПОДЕЛИ НА:

Бравар Заваривач

Будући средњошколци и средњошколке,

Уколико се још увек нисте одлучили коју школу и образовни профил ћете изабрати за наставак свог школовања, обавештавамо вас да ове године наша машинска школа нуди модернизован трогодишњи занатско-технички профил бравар-заваривач – шифра профила JBNS SH 3D22S.

Већи обим и квалитетнија практична настава

Школовање за овај профил реализује се по кооперативном моделу образовања и има бројне предности:

• Повећан обим и унапређен квалитет практичне наставе у компанијама

• Боље шансе за запослење по завршетку школовања

• Стицање знања и вештина за покретање сопственог бизниса

Уколико се одлучите за овај образовни профил, практична знања и вештине, већ од друге године школовања, стицаћете у компанији, кроз обуку на савременим машинама и уз подршку ментора/инструктора који су квалификовани за рад са младима. Овакав начин обуке оспособљава вас да одмах по завршетку школовања самостално обављате посао за који сте се три године припремали. Осим тога, практичном наставом која се реализује у реалним радним условима, поред вештина, стичете и велико искуство кроз сарадњу са старијим колегама.

Профил бравар-заваривач, школује вас за занимања која имају велики потенцијал за запошљавање јер су послодавцима потребни кадрови ових струка. То значи да ћете, уколико завршите овај профил, повећати своје шансе да се по завршетку школовања запослите у некој од домаћих или страних компанија. Такође, кроз предмет предузетништво, имаћете прилику да стекнете знања и вештине које вас оспособљавају да, уколико желите, отпочнете сопствени бизнис.


Bravar Zavarivac PANO

Додатне погодности

Осим квалитетне практичне наставе, компаније које сарађују са нашом школом у образовању будућих бравара-заваривача, обезбеђују ученицима и додатне видове подршке – заштитну опрему, стипендије, топли оброк или надокнаду путних трошкова.

Важно је да знате!

Профил бравар-заваривач, није резервисан само за дечаке, већ је подједнако атрактиван и за девојчице. Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем, тако да се њима данас успешно могу бавити и жене.

По завршетку трогодишњег школовања бравар-заваривач ће знати и умети да:

Израђује делове металних конструкција механичком обрадом
Спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
Израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему
Контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
Заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања
Спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем
Контролише квалитет рада при заваривању

Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији која сарађује са школом.

Профил бравар-заваривач уведен је у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“ који финансира немачка Влада, а спроводе Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Више о модернизованим профилима који се реализују по кооперативном моделу из реформе образовања можете прочитати на линку https://www.kooperativnoobrazovanje.org/


ПЛАН ЗА ПРАКСУ:

  pdf-icon Средња Машинска Школа Нови Сад - Бравар Заваривач

Распоред предмета на смеру

БЗ107

БЗ207

БЗ307