ПОДЕЛИ НА:

Оператер машинске обраде резањем

Оператер машинске обраде резањем

omo

Ово је једно од најсавременијих занимања у машинству и обради метала. Образовање се изводи по европским стандардима.По завршетку школовања може се наставити даље усавршавање или се може веома брзо и лако запослити.

У овај образовни профил уписује се свега двадесет ученика, што омогућава добро образовање и доста рада на компјутеру.

Преглед предмета и фонда часова по годинама ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ - ОГЛЕД: