УПИС 2024

 

У школској 2024/2025. години, обезбедили смо за Вас, наше будуће ученике, атрактивне трогодишње и четворогодишње смерове. У сарадњи са градским структурама и привредним субјектима у граду (преко 50 фирми, са којима смо успоставили сарадњу), обезбедили смо анализом тржишта смерове за које постоје реалне потребе на тржишту рада.

Средња машинска школа је препознатљива је по увођењу савремених образовних профила.

Школа располаже са 46 специјално опремљених учионица и кабинета, са великим бројем рачунара, штампача, пројектора, скенера, компјутерски управљаних машина. Практична настава се одвија у савремено опремљеним школским радионицама, и по новом систему дуалног образовања, по фирмама у граду.

Основна делатност Средње машинске школе јесте оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала за потребе привреде, као и за даље академско школовање. У нашој школи настава се одвија у једној смени. Школа је отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.

Ми смо државна школа, и школовање је потпуно бесплатно за грађане републике Србије.

Дођите на упис!

У понуди су:

Трогодишње образовање

Смер/Бр. ученика

1.Инсталатер водовода грејања и климатизције................28 (23 + 5 дуално)

2. Бравар - Заваривач (дуално образовање).......................28 (0 + 28 дуално)

3. Оператер машинске обрадe резањем............................28 (19 + 9 дуално)

4. Механичар моторних возила..........................................28 (0 + 28 дуално)

Четворогодишње образовање

Смер/Бр. ученика

1. Техничар за компјутерско управљање (CNC)машина................56 (41 + 15 дуално)

2. Машински техничар моторних возила..............................................28

3. Машински техничар за компјутерско конструисање ...................28 (23 + 5 дуално)

4. Техничар за индустријску роботику.......................................................28 (23 + 5 дуално)

5. Техничар грејања и климатизације.....................................................28 (26 + 2 дуално)

6. Техничар за дизајн у машинству...........................................................28

ВАЖНО!

Потребна документа за упис:

1. Извод из матичне књиге рођених (може и старији од 6 месеци)
2. Сведочанство о завршеној основној школи.
3. Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе.
4. Уверење о положеној малој матури.
5. Образац за упис у средњу школу (попуњава се у школи приликом уписа)
6. Лекарско уверење
7. Уплатница