ПОРТРЕТ ШКОЛЕ

Прва средња машинска школа постоји већ од 1936/37. године кад је у Државну средњу техничку школу уписано и једно одељење машинског одсека. Исте године оформљена је и „Државна мајсторско-деловодна школа“ чије је школовање трајало три године. Ученици су могли након завршетка ове школе, уз додатне испите, да продуже школовање у Техничкој школи.

Под данашњим називом школа постоји од 27. новембра 1990. године.

Средња машинска школа је препознатљива по увођењу савремених образовних профила и праћењу светских развојних тенденција.

Школа се налази на 25000m2 отвореног простора, са спортским теренима и уређеним парком, и 10000m2 затвореног учионичког и радионичког простора. Располаже са 46 опремљених учионице и кабинета, великим бројем рачунара, штампача, пројектора, скенера, компјутерски управљених машина. Практична настава се одвија у савремено опремљеној школској радионици која располаже са аутодизалицом и уређајем за дијагностику.

Ученицима и професорима је на располагању библиотека која садржи преко 35000 наслова.

Основна делатност Средње машинскешколе је оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала за потребе привреде, као и за даље академско школовање.

У нашој Школи настава се одвија у једној смени. Школа је отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.

SMSPortret2

ПОДЕЛИ НА:

ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК
08:00 - 18:00

Контакт Информације: Адреса:

Средња машинска школа

Булевар краља Петра I бр. 38

21101 Нови Сад

 Телефон (Централа):

021/444-606

 Fax:

021/442-057

 E-Mail:

 informacije@masinskans.edu.rs

 Web URL:

 https://www.masinskans.edu.rs