ПОДЕЛИ НА:

ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Финансијски план за 2024. годину можете преузети овде:

pdf icon

Изменe Финансијског плана за 2024.годину можете преузети овде:

Измена 1

pdf icon

Измена 2

pdf icon

Измена 3

pdf icon

 Измена 4

pdf icon

 Измена 5

pdf icon

 Измена 6

pdf icon

 Измена 7

pdf icon


 

АРХИВА


година 2023

zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

година 2022

zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

година 2021

zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

година 2020

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2019

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2018

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2017

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2016

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2015

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2014

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2013

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ


<script src="moz-extension://71d782ba-e082-4a25-8dc0-4400aa6ecd2a/js/app.js" type="text/javascript"></script>
<script src="moz-extension://71d782ba-e082-4a25-8dc0-4400aa6ecd2a/js/app.js" type="text/javascript"></script>
<script src="moz-extension://71d782ba-e082-4a25-8dc0-4400aa6ecd2a/js/app.js" type="text/javascript"></script>