ПОДЕЛИ НА:

ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Финансијски план за 2023. годину можете преузети овде:

pdf icon

Изменe Финансијског плана за 2023.годину можете преузети овде:

Измена 1

pdf icon

Измена 2

pdf icon

Измена 3

pdf icon

 Измена 4

pdf icon

Измена 5

pdf icon

Измена 6

pdf icon

Измена 7

pdf icon

Измена 8

pdf icon

Измена 9

pdf icon

Измена 10

pdf icon

Измена 11

pdf icon

Измена 12

pdf icon

Измена 13

pdf icon


Финансијски план за 2022. годину можете преузети овде:

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Изменe Финансијског плана за 2022.годину можете преузети овде:

Измена 13

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Измена 12

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Измена 11

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Измена 10

pdf icon

Измена 9

pdf icon

Измена 8

pdf icon

Измена 7

pdf icon

Измена 6

pdf icon

Измена 5

pdf icon

Измена 4

pdf icon

Измена 3

pdf icon

Измена 2

pdf icon

Измена 1

pdf icon

 

АРХИВА


година 2021

zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

година 2020

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2019

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2018

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2017

 zip icon

 година 2016

 zip icon

 година 2015

 zip icon

 година 2014

 zip icon

 година 2013

 zip icon