ПОДЕЛИ НА:

ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Финансијски план за 2023. годину можете преузети овде:

pdf icon

Изменe Финансијског плана за 2023.годину можете преузети овде:

Измена 1

pdf icon

Измена 2

pdf icon

Измена 3

pdf icon

 Измена 4

pdf icon

Измена 5

pdf icon

Измена 6

pdf icon

Измена 7

pdf icon

Измена 8

pdf icon


Финансијски план за 2022. годину можете преузети овде:

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Изменe Финансијског плана за 2022.годину можете преузети овде:

Измена 13

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Измена 12

pdf-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Измена 11

pdf icon

Измена 10

pdf icon

Измена 9

pdf icon

Измена 8

pdf icon

Измена 7

pdf icon

Измена 6

pdf icon

Измена 5

pdf icon

Измена 4

pdf icon

Измена 3

pdf icon

Измена 2

pdf icon

Измена 1

pdf icon

 

АРХИВА


година 2021

zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

година 2020

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2019

 zip-icon Средња Машинска школа Нови Сад ФИНАНЦИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 година 2018

 zip icon

 година 2017

 zip icon

 година 2016

 zip icon

 година 2015

 zip icon

 година 2014

 zip icon

 година 2013

 zip icon