Машински техничар за компјутерско конструисање

Овај смер спада у савремена занимања машинске струке.

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке који се оспособљавају за:

- моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,
- моделирање машинских склопова и конструкција,
- генерисање техничке документације,
- процес обликовања и техничког дефинисања машинских елемената и конструкција,
- моделирање алата за ливење и обраду пластичном деформацијом,
- активно коришћење рачунара приликом израде прорачуна.

Изучавањем разних програмских пакета међу којима је и престижни CAD softwere CREO Parametric v2 kompanije PTC (www.ptc.com), чији је школа лиценцирани корисник, ученицима се пружа могућност да се после завршеног средњошколског образовања активно укључе у процес рада у многим фирмама савремене машинске струке или да наставе студије на неком од факултета.

Школа поседује неколико врхунски опремљених кабинета за компјутерско конструисање са неопходном рачунарском опремом.

У оквиру овог образовног профила ради и секција за компјутерско конструисање чији чланови постижу изузетне резултате на такмичењима међународног нивоа.

Преглед предмета и фонда часова по годинама